Yövesi – Saimaa


YÖVEDEN YHTEISLUPA

Louhiveden-Yöveden kalastusalu toivottaa Sinut tervetulleeksi järvilohen, taimenen ja nieriän valtakuntaan. Mainittujen punalihaisten arvokalojen lisäksi vesialueella uivat myös kuha ja siika sekä kaikki tavanomaiset järvikalat, etunenässä ahven ja hauki. Kalastoon kuulunutta järvikutuista harjusta ollaan palauttamassa veteen.

Yöveden yhteislupa-alue on helposti tavoitettavissa ja hyvien palveluiden äärellä. Sen karun kauniit maisemat hakevat vertaistaan koko maailmassa, ja sen rannoilla on kansainvälisestikin merkittäviä historiallisia nähtävyyksiä. Tavoitat Yöveden helposti Lappeenrannan ja Mikkelin väliseltä valtatieltä nro13. Veneenlaskupaikkoja löytyy mm. torialueen rannasta, matkustajasatamasta ja Himalansaaren laivarannasta.

Lupa-alueen pinta-ala on noin 4300 ha, pituus vettä pitkin mitattuna noin 30 km ja pisintä reittiä kohtisuoraan mitattu leveys 0,2 – 5,5 km. Saarten ja salmien pirstoman alueen selät ovat kuitenkin pienehköjä, joten tuuli ei yleensä muodostu ongelmaksi, jos kalastaja on liikkeellä vähänkin tavallista soutuvenettä vauraammalla aluksella. Veden syvyys on tyypillisesti useita kymmeniä metrejä. Käenniemen selältä löydät jopa Saimaan syvimmät vedet.

 Säännöt sekä ohjeita:

 • Lupa on venekohtainen. Veneessä olevilla pitää olla yhteensä käyttämäänsä vapamäärään oikeuttavat luvat. Viehekalastus lupa huomiodaan yhtenä lupana.
 • Kausilupa on voimassa koko avovesi kauden ja oikeuttaa vetouistelun lisäksi heittokalastukseen lupa-alueella. Päivälupa on voimassa maksutositteesta merkitystä kellonajasta seuraavat 24 tuntia.
 • Lupa on voimassa vain karttaan merkityillä alueilla. Muualla kalastettaessa tarvitaan osakaskunnan lupa tai läänikohtainen viehelupa.
 • Punalihaisten lohikalojen (taimen, järvilohi) alamitta on 60cm. Nieriä täysin rauhoitettu.
 • Alamittaisia kaloja ei saa olla millään verukkeella kalastajan hallussa. Kuhan suositus alamitta on 50cm. Perusteena on kuhakannan elvytys toimenpiteetYöveden alueella.
 • Yhteislupa-alue suosittelee välttämään vetouistelua sekä verkkokalastusta Lehtisenselän alueella 1.9-1.12 välisenä aikana nieriän kuturauhan turvaamiseksi.
 • Vältä pintauistelua heinäkuussa järvilohen vaellusreitillä.
 • Päiväkohtainen saaliskiintiö kaikilla lupatyypeillä on 2 punalihaista lohikalaa. Kiintiön täytyttyä tulee joka kalastus lopettaa tai siirtyä kalastamaan muita kalalajeja.
 • Kierrä seisovat pyydykset riittävän kaukaa. Vältä myös uistelua rantojen läheisyydessä asumis tai mökkirauhan takaamiseksi
 • Merkitse tai käytä hyvin näkyviä sivulevittimiä.
 • Suosi vähäkoukkuisia vieheitä.
 • Pidä aina tarvittavat lupa-asiakirjat mukanasi kalastustilanteissa. Kalastusta valvovat alueen kalastuksen valvojat sekä poliisi viranomaiset.